Danh sách VĐV bóng bàn

PlayerCLBĐiểm

Danh sách các VĐV hạng U2100 tham gia HCM Premiership

 

Danh sách VĐV bóng bàn
3 (60%) 2 Đánh giás