Thông tin U1500 bảng A – SSL 2016

0

Thông tin U1500 bảng A – SSL 2016

DateEventTime/ResultsCompetitionSeasonVenueArticle
2016-06-19 09:00:0019/06/2016 CLB Nguyễn Du Q10 – 1 – U1500 vs Ngựa Hoang – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Nguyễn Du Q10Recap
2016-06-19 09:00:0019/06/2016 CLB Hương Tràm 2- U1500 vs Smile 2 – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hương TràmRecap
2016-06-19 09:00:0019/06/2016 Ban chỉ huy quân sự Q11 – U1500 vs Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Tân Thới HòaRecap
2016-06-19 09:00:0019/06/2016 Caraven Team – U1500 vs VLC 1 – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Đạt ĐứcRecap
2016-06-26 09:00:0026/06/2016 Smile 2 – U1500 vs CLB Nguyễn Du Q10 - 1 - U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hương TràmRecap
2016-06-26 09:00:0026/06/2016 Ngựa Hoang – U1500 vs Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hương TràmRecap
2016-06-26 09:00:0026/06/2016 VLC 1 – U1500 vs CLB Hương Tràm 2- U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hồ Ngọc ThuậnRecap
2016-06-26 09:00:0026/06/2016 Ban chỉ huy quân sự Q11 – U1500 vs Caraven Team – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Tân Thới HòaRecap
2016-07-10 09:00:0010/07/2016 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – U1500 vs CLB Nguyễn Du Q10 - 1 - U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Đại học Y Khoa Phạm Ngọc ThạchRecap
2016-07-10 09:00:0010/07/2016 Smile 2 – U1500 vs VLC 1 – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hương TràmRecap
2016-07-10 09:00:0010/07/2016 Caraven Team – U1500 vs Ngựa Hoang – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Đạt ĐứcRecap
2016-07-10 09:00:0010/07/2016 CLB Hương Tràm 2- U1500 vs Ban chỉ huy quân sự Q11 – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hương TràmRecap
2016-07-17 09:00:0017/07/2016 VLC 1 – U1500 vs CLB Nguyễn Du Q10 - 1 - U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hồ Ngọc ThuậnRecap
2016-07-17 09:00:0017/07/2016 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – U1500 vs Caraven Team – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Đại học Y Khoa Phạm Ngọc ThạchRecap
2016-07-17 09:00:0017/07/2016 Ban chỉ huy quân sự Q11 – U1500 vs Smile 2 – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Tân Thới HòaRecap
2016-07-17 09:00:0017/07/2016 Ngựa Hoang – U1500 vs CLB Hương Tràm 2- U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hương TràmRecap
2016-07-31 09:00:0031/07/2016 CLB Nguyễn Du Q10 – 1 – U1500 vs Caraven Team – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Nguyễn Du Q10Recap
2016-07-31 09:00:0031/07/2016 VLC 1 – U1500 vs Ban chỉ huy quân sự Q11 – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hồ Ngọc ThuậnRecap
2016-07-31 09:00:0031/07/2016 CLB Hương Tràm 2- U1500 vs Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hương TràmRecap
2016-07-31 09:00:0031/07/2016 Ngựa Hoang – U1500 vs Smile 2 – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hương TràmRecap
2016-08-07 09:00:0007/08/2016 Ban chỉ huy quân sự Q11 – U1500 vs CLB Nguyễn Du Q10 - 1 - U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Tân Thới HòaRecap
2016-08-07 09:00:0007/08/2016 Caraven Team – U1500 vs CLB Hương Tràm 2- U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Đạt ĐứcRecap
2016-08-07 09:00:0007/08/2016 VLC 1 – U1500 vs Ngựa Hoang – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hồ Ngọc ThuậnRecap
2016-08-07 09:00:0007/08/2016 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – U1500 vs Smile 2 – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Đại học Y Khoa Phạm Ngọc ThạchRecap
2016-08-21 09:00:0021/08/2016 CLB Nguyễn Du Q10 – 1 – U1500 vs CLB Hương Tràm 2- U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Nguyễn Du Q10Recap
2016-08-21 09:00:0021/08/2016 Ngựa Hoang – U1500 vs Ban chỉ huy quân sự Q11 – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hương TràmRecap
2016-08-21 09:00:0021/08/2016 Caraven Team – U1500 vs Smile 2 – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Đạt ĐứcRecap
2016-08-21 09:00:0021/08/2016 VLC 1 – U1500 vs Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hồ Ngọc ThuậnRecap
2016-09-11 09:00:0011/09/2016 Ngựa Hoang – U1500 vs CLB Nguyễn Du Q10 - 1 - U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hương TràmRecap
2016-09-11 09:00:0011/09/2016 Smile 2 – U1500 vs CLB Hương Tràm 2- U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hương TràmRecap
2016-09-11 09:00:0011/09/2016 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – U1500 vs Ban chỉ huy quân sự Q11 – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Đại học Y Khoa Phạm Ngọc ThạchRecap
2016-09-11 09:00:0011/09/2016 VLC 1 – U1500 vs Caraven Team – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hồ Ngọc ThuậnRecap
2016-09-18 09:00:0018/09/2016 CLB Nguyễn Du Q10 – 1 – U1500 vs Smile 2 – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Nguyễn Du Q10Recap
2016-09-18 09:00:0018/09/2016 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – U1500 vs Ngựa Hoang – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Đại học Y Khoa Phạm Ngọc ThạchRecap
2016-09-18 09:00:0018/09/2016 CLB Hương Tràm 2- U1500 vs VLC 1 – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hương TràmRecap
2016-09-18 09:00:0018/09/2016 Caraven Team – U1500 vs Ban chỉ huy quân sự Q11 – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Đạt ĐứcRecap
2016-10-02 09:00:0002/10/2016 CLB Nguyễn Du Q10 – 1 – U1500 vs Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Nguyễn Du Q10Recap
2016-10-02 09:00:0002/10/2016 VLC 1 – U1500 vs Smile 2 – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hồ Ngọc ThuậnRecap
2016-10-02 09:00:0002/10/2016 Ngựa Hoang – U1500 vs Caraven Team – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hương TràmRecap
2016-10-02 09:00:0002/10/2016 Ban chỉ huy quân sự Q11 – U1500 vs CLB Hương Tràm 2- U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Tân Thới HòaRecap
2016-10-09 09:00:0009/10/2016 CLB Nguyễn Du Q10 – 1 – U1500 vs VLC 1 – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Nguyễn Du Q10Recap
2016-10-09 09:00:0009/10/2016 Caraven Team – U1500 vs Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Đạt ĐứcRecap
2016-10-09 09:00:0009/10/2016 Smile 2 – U1500 vs Ban chỉ huy quân sự Q11 – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hương TràmRecap
2016-10-09 09:00:0009/10/2016 CLB Hương Tràm 2- U1500 vs Ngựa Hoang – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hương TràmRecap
2016-10-23 09:00:0023/10/2016 Caraven Team – U1500 vs CLB Nguyễn Du Q10 - 1 - U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Đạt ĐứcRecap
2016-10-23 09:00:0023/10/2016 Ban chỉ huy quân sự Q11 – U1500 vs VLC 1 – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Tân Thới HòaRecap
2016-10-23 09:00:0023/10/2016 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – U1500 vs CLB Hương Tràm 2- U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Đại học Y Khoa Phạm Ngọc ThạchRecap
2016-10-23 09:00:0023/10/2016 Smile 2 – U1500 vs Ngựa Hoang – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hương TràmRecap
2016-10-30 09:00:0030/10/2016 CLB Nguyễn Du Q10 – 1 – U1500 vs Ban chỉ huy quân sự Q11 – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Nguyễn Du Q10Recap
2016-10-30 09:00:0030/10/2016 CLB Hương Tràm 2- U1500 vs Caraven Team – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hương TràmRecap
2016-10-30 09:00:0030/10/2016 Ngựa Hoang – U1500 vs VLC 1 – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hương TràmRecap
2016-10-30 09:00:0030/10/2016 Smile 2 – U1500 vs Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hương TràmRecap
2016-11-13 09:00:0013/11/2016 CLB Hương Tràm 2- U1500 vs CLB Nguyễn Du Q10 - 1 - U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hương TràmRecap
2016-11-13 09:00:0013/11/2016 Ban chỉ huy quân sự Q11 – U1500 vs Ngựa Hoang – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Tân Thới HòaRecap
2016-11-13 09:00:0013/11/2016 Smile 2 – U1500 vs Caraven Team – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Hương TràmRecap
2016-11-13 09:00:0013/11/2016 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – U1500 vs VLC 1 – U15001SSL-2016-U1500-A2016CLB Đại học Y Khoa Phạm Ngọc ThạchRecap
Thông tin U1500 bảng A – SSL 2016
5 (100%) 2 Đánh giás
Share.