Bảng xếp hạng

Danh sách VĐV HCM Super League 2016

Bảng xếp hạng U1700 SSL 2016

Cách tính điểm đồng đội: Đội thắng được 5 điểm + số bàn thắng trong 7 trận của đội thắng Đội thua được 1 điểm + số bàn thắng trong 7 trận của đội thua VD: Thắng 4/3 số điểm là 5+4,...

Bảng xếp hạng U1500 SSL 2016

Cách tính điểm đồng đội: Đội thắng được 5 điểm + số bàn thắng trong 7 trận của đội thắng Đội thua được 1 điểm + số bàn thắng trong 7 trận của đội thua VD: Thắng 4/3 số điểm là 5+4,...

Tin mới nhất