Địa điểm : Câu lạc bộ Văn hóa – TDTT Nguyễn Du
116 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

THE 30th OPEN GOLDEN RACKET INTERNATIONAL TABLE TENNIS TOURNAMENT 2016
AUG 25th – 28th, 2016
     SCHEDULE OF TRAINING
DATE/DAYASSOCIATIONTIMETABLETEAM
AUG 24th, 2016YUNAN – CHN08:00 – 10:001 – 2MEN – WOMEN
INDONESIA08:00 – 10:003 – 4 – 5MEN – WOMEN
JAPAN08:00 – 10:006 – 7 – 8MEN – WOMEN
MALAYSIA10:00 – 12:001 – 2MEN – WOMEN
VIETNAM ARMY10:00 – 12:003 – 4MEN (A&B)
CEMENT HT (HD)10:00 – 12:005MEN
PETROSETCO HCMC10:00 – 12:006 – 7WOMEN
HOCHIMINH CITY10:00 – 12:008MEN
YUNAN – CHN14:00 – 15:301MEN – WOMEN
HONGKONG14:00 – 15:302 – 3MEN – WOMEN
INDONESIA14:00 – 15:304 – 5MEN – WOMEN
JAPAN14:00 – 15:306 – 7MEN – WOMEN
CEMENT HT (HD)14:00 – 15:308MEN
KOREA15:30 – 17:001 – 2MEN – WOMEN
MALAYSIA15:30 – 17:003 – 4MEN – WOMEN
THAILAND15:30 – 17:005 – 6MEN – WOMEN
VIETNAM ARMY15:30 – 17:007MEN (A&B)
PETROSETCO HCMC15:30 – 17:008WOMEN

lich-lam-quen-san

Nghĩa FBI tổng hợp Nguồn : BTC giải CVV 2016

Cây vợt vàng lần thứ 30 – Lịch tập làm quen sân
Đánh giá nội dung

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here