Với tiêu chí ” Cùng vui, cùng khỏe, tinh thần mạnh mẽ và để thành công”

Hành trình bóng bàn là một chương trình hướng dẫn chơi bóng bàn hướng đến cộng đồng.

12963525_1119349608143959_1471487967092814931_nHành trình bóng bàn 12961693_1119349598143960_3020836963089670049_n

Hành trình bóng bàn
5 (100%) 3 Đánh giás