Sáng nay ngày 25/08/2016 giải bóng bàn quốc tế Cây vợt Vàng lần thứ 30 khởi tranh tại nhà thi đấu NGuyễn Du, Quận 1 – Tp HCM; Để thu hút, Ban tổ chức quyết định mở cửa tự do để khán giả đến nhà thi đấu cổ vũ các vận động viên.

Nội dung đồng đội Nam và đồng đội Nữ bắt đầu thi đấu từ 9 giờ sáng diễn ra ở các bàn đấu

LỊCH THI ĐẤU CHI TIẾT ĐỒNG ĐỘI NAM BẢNG A

NoMATCHESDATETIMETABLE
11-6KOREAVsCEMENT HT-VIEAug 25th9:002
22-5JAPAN-BVsYUNAN-CHNAug 25th9:004
33-4ARMY VIE-AVsMALAYSIAAug 25th10:00
41-5KOREAVsYUNAN-CHNAug 25th15:002
56-4CEMENT HT-VIEVsMALAYSIAAug 25th15:004
62-3JAPAN-BVsARMY VIE-AAug 25th16:00
71-4KOREAVsMALAYSIAAug 25th19:302
85-3YUNAN-CHNVsARMY VIE-AAug 25th19:304
96-2CEMENT HT-VIEVsJAPAN-BAug 25th20:30
101-3KOREAVsARMY VIE-AAug 26th9:002
114-2MALAYSIAVsJAPAN-BAug 26th9:004
125-6YUNAN-CHNVsCEMENT HT-VIEAug 26th10:00
131-2KOREAVsJAPAN-BAug 26th15:002
143-6ARMY VIE-AVsCEMENT HT-VIEAug 26th15:004
154-5MALAYSIAVsYUNAN-CHNAug 26th16:00

 

LỊCH THI ĐẤU CHI TIẾT ĐỒNG ĐỘI NAM BẢNG B

NoMATCHESDATETIMETABLE
11-6HONGKONGVsINDONESIAAug 25th9:005
22-5JAPAN-AVsTHAILANDAug 25th9:007
33-4ARMY VIE-BVsHOCHIMINH CITYAug 25th10:00
41-5HONGKONGVsTHAILANDAug 25th15:005
56-4INDONESIAVsHOCHIMINH CITYAug 25th15:007
62-3JAPAN-AVsARMY VIE-BAug 25th16:00
71-4HONGKONGVsHOCHIMINH CITYAug 25th19:305
85-3THAILANDVsARMY VIE-BAug 25th19:307
96-2INDONESIAVsJAPAN-AAug 25th20:30
101-3HONGKONGVsARMY VIE-BAug 26th9:005
114-2HOCHIMINH CITYVsJAPAN-AAug 26th9:007
125-6THAILANDVsINDONESIAAug 26th10:00
131-2HONGKONGVsJAPAN-AAug 26th15:005
143-6ARMY VIE-BVsINDONESIAAug 26th15:007
154-5HOCHIMINH CITYVsTHAILANDAug 26th16:00

 

LỊCH THI ĐẤU ĐỒNG ĐỘI NỮ BẢNG A

NoMATCHESDATETIMETABLE
12-5YUNAN – CHNVsINDONESIAAug 25th9:001
23-4PETROSETCOVsJAPAN – BAug 25th9:003
31-5KOREA – AVsINDONESIAAug 25th15:001
42-3YUNAN – CHNVsPETROSETCOAug 25th15:003
51-4KOREA – AVsJAPAN – BAug 25th19:301
65-3INDONESIAVsPETROSETCOAug 25th19:303
71-3KOREA – AVsPETROSETCOAug 26th9:001
84-2JAPAN – BVsYUNAN – CHNAug 26th9:003
91-2KOREA – AVsYUNAN – CHNAug 26th15:001
104-5JAPAN – BVsINDONESIAAug 26th15:003

 

LỊCH THI ĐẤU ĐỒNG ĐỘI NỮ BẢNG B

NoMATCHESDATETIMETABLE
12-5HONGKONGVsKOREA – BAug 25th9:006
23-4MALAYSIAVsTHAILANDAug 25th9:008
31-5JAPAN – AVsKOREA – BAug 25th15:006
42-3HONGKONGVsMALAYSIAAug 25th15:008
51-4JAPAN – AVsTHAILANDAug 25th19:306
65-3KOREA – BVsMALAYSIAAug 25th19:308
71-3JAPAN – AVsMALAYSIAAug 26th9:006
84-2THAILANDVsHONGKONGAug 26th9:008
91-2JAPAN – AVsHONGKONGAug 26th15:006
104-5THAILANDVsKOREA – BAug 26th15:008

 

Nghĩa FBI Tổng hợp – Nguồn từ BTC giải CCV 2016

Khởi tranh Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt Vàng lần thứ 30
5 (100%) 1 Đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here