LARC-2015B_04_01_2016-1

Ngày công bố bản danh sách những mặt vợt bóng bàn hợp lệ để thi đấu: ngày 1 tháng 4 năm 2016;

Những mặt vợt được cấp phép thi đấu mới xuất hiện trên thị trường được in nghiêng, những thay đổi khác được in đậm, và tất cả đều là hợp lệ khi thi đấu.

Những mặt vợt bị rút khỏi danh sách, hiện được ghi ở cuối trang và sẽ còn hợp lệ chỉ tới hết ngày 30/6/2016. Vì vậy nếu bạn không tìm được tên của mặt vợt bạn cần tìm, hãy tìm ở trang cuối của bản LARC này. Nhiều mặt vợt bao gồm các kí hiệu khác không có trong bản danh sách, được in tách biệt với nhãn hiệu và tên nhà sản xuất, và điều này không làm chúng bị xem là bất hợp lệ. Tuy nhiên, nhãn hiệu trong bản danh sách LARC này phải có (ví dụ, Butterfly Sriver L và Butterfly Sriver S có thêm kí hiệu “D13”).

Những kí hiệu này phải hiện diện ở vùng được dành riêng để in tên lên mặt vợt.

Hiểu đúng các kí hiệu trong LARC:
1. Chắc chắn rằng bạn đang dùng đúng bản LARC (nhìn xem thời hạn áp dụng, bản LARC được phát hành mỗi năm 2 lần, vào tháng 4 và tháng 10.)
2. Tên và nhãn hiệu của nhà sản xuất, cùng với logo ITTF, số hiệu của ITTF
3. Những tên này phải xuất hiện trong LARC. Nếu nghi ngờ, hãy xem hình ảnh trên web của ITTF [R] [B] chỉ rằng mặt vợt này chỉ có màu đỏ/ đen “Long” sử dụng khi tỉ lệ chiều cao chân gai/ đường kính chân gai lớn hơn 0.89

LƯU Ý : MỘT SỐ KÝ HIỆU TRONG LIST DANH SÁCH CÁC MẶT VỢT ĐƯỢC ITTF CHẤP THUẬN CÓ GHI KÈM VỀ TÍNH NĂNG CỦA MẶT VỢT NHƯ : IN/OUT/ANTI/LONG LÀ CHỈ CHO NGƯỜI ĐỌC BIẾT ĐÓ MẶT VỢT ĐÓ THUỘC LOẠI GÌ CHỨ KHÔNG PHẢI IN LÀ ĐƯỢC CHẤP THUẬN OUT LÀ CẤM THI ĐẤU

In : Mặt láng (Gai úp vào bên trong)
Out : Gai công (Gai ngửa ra ngoài )
Anti : Mặt phản xoáy láng
Long : Mặt gai thủ dài

LARC-2015B_04_01_2016-2

LARC-2015B_04_01_2016-3 LARC-2015B_04_01_2016-4 LARC-2015B_04_01_2016-5 LARC-2015B_04_01_2016-6 LARC-2015B_04_01_2016-7 LARC-2015B_04_01_2016-8

Nghĩa FBI & HuyHuy

Nguồn : ITTF

LARC 2016A (LIST AUTHORISED RACKET COVERINGS)
5 (100%) 2 Đánh giás

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here