NoGROUP A (6)123456POINTPOSITION
1KOREA
2JAPAN-B
3VIETNAM ARMY-A
4MALAYSIA
5YUNAN-CHN
6CÊEMENT HT-VIE

LỊCH THI ĐẤU CHI TIẾT ĐỒNG ĐỘI NAM BẢNG A

NoMATCHESDATETIMETABLE
11-6KOREAVsCEMENT HT-VIEAug 25th9:002
22-5JAPAN-BVsYUNAN-CHNAug 25th9:004
33-4ARMY VIE-AVsMALAYSIAAug 25th10:00
41-5KOREAVsYUNAN-CHNAug 25th15:002
56-4CEMENT HT-VIEVsMALAYSIAAug 25th15:004
62-3JAPAN-BVsARMY VIE-AAug 25th16:00
71-4KOREAVsMALAYSIAAug 25th19:302
85-3YUNAN-CHNVsARMY VIE-AAug 25th19:304
96-2CEMENT HT-VIEVsJAPAN-BAug 25th20:30
101-3KOREAVsARMY VIE-AAug 26th9:002
114-2MALAYSIAVsJAPAN-BAug 26th9:004
125-6YUNAN-CHNVsCEMENT HT-VIEAug 26th10:00
131-2KOREAVsJAPAN-BAug 26th15:002
143-6ARMY VIE-AVsCEMENT HT-VIEAug 26th15:004
154-5MALAYSIAVsYUNAN-CHNAug 26th16:00

 

NoGROUP B (6)123456POINTPOSITION
1HONGKONG
2JAPAN-A
3VIETNAM ARMY-B
4HOCHIMINH CITY
5THAILAND
6INDONESIA

LỊCH THI ĐẤU CHI TIẾT ĐỒNG ĐỘI NAM BẢNG B

NoMATCHESDATETIMETABLE
11-6HONGKONGVsINDONESIAAug 25th9:005
22-5JAPAN-AVsTHAILANDAug 25th9:007
33-4ARMY VIE-BVsHOCHIMINH CITYAug 25th10:00
41-5HONGKONGVsTHAILANDAug 25th15:005
56-4INDONESIAVsHOCHIMINH CITYAug 25th15:007
62-3JAPAN-AVsARMY VIE-BAug 25th16:00
71-4HONGKONGVsHOCHIMINH CITYAug 25th19:305
85-3THAILANDVsARMY VIE-BAug 25th19:307
96-2INDONESIAVsJAPAN-AAug 25th20:30
101-3HONGKONGVsARMY VIE-BAug 26th9:005
114-2HOCHIMINH CITYVsJAPAN-AAug 26th9:007
125-6THAILANDVsINDONESIAAug 26th10:00
131-2HONGKONGVsJAPAN-AAug 26th15:005
143-6ARMY VIE-BVsINDONESIAAug 26th15:007
154-5HOCHIMINH CITYVsTHAILANDAug 26th16:00

Nghĩa FBI Tổng hợp – Nguồn từ BTC giải CCV 2016

Lịch thi đấu đồng đội nam – CVV lần thứ 30
5 (100%) 1 Đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here