TRẬN ĐẤUNGÀYGIỜBÀN
1-4NHÓM BẰNG HỮUVsXUKA9/39:001
2-3HỘP QUÀ TƯƠNG PHẢN 1VsHTV9/39:002
1-3NHÓM BẰNG HỮUVsHTV9/311:001
2-4HỘP QUÀ TƯƠNG PHẢN 1VsXUKA9/311:002
1-2NHÓM BẰNG HỮUVsHỘP QUÀ TƯƠNG PHẢN 19/313:001
3-4HTVVsXUKA9/313:002
2-5ẨM THỰC THẢO ĐIỀNVsFUSION GIRLS9/39:003
3-4NGỰA HOANGVsHỘP QUÀ TƯƠNG PHẢN 29/39:004
1-5TEAM MSTTVsFUSION GIRLS9/311:003
2-3ẨM THỰC THẢO ĐIỀNVsNGỰA HOANG9/311:004
1-4TEAM MSTTVsHỘP QUÀ TƯƠNG PHẢN 29/313:003
5-3FUSION GIRLSVsNGỰA HOANG9/313:004
1-3TEAM MSTTVsNGỰA HOANG9/315:003
4-2HỘP QUÀ TƯƠNG PHẢN 2VsẨM THỰC THẢO ĐIỀN9/315:004
1-2TEAM MSTTVsẨM THỰC THẢO ĐIỀN9/317:003
4-5HỘP QUÀ TƯƠNG PHẢN 2VsFUSION GIRLS9/317:004
2-5ĐỒNG NAIVsNÉT VIỆT 19/39:005
3-4LÃO TƯỚNGVsBD-FDI PP TEAM9/39:006
1-5XÍ NGHIỆP ĐMSG 2VsNÉT VIỆT 19/311:005
2-3ĐỒNG NAIVsLÃO TƯỚNG9/311:006
1-4XÍ NGHIỆP ĐMSG 2VsBD-FDI PP TEAM9/313:005
5-3NÉT VIỆT 1VsLÃO TƯỚNG9/313:006
1-3XÍ NGHIỆP ĐMSG 2VsLÃO TƯỚNG9/315:005
4-2BD-FDI PP TEAMVsĐỒNG NAI9/315:006
1-2XÍ NGHIỆP ĐMSG 2VsĐỒNG NAI9/317:005
4-5BD-FDI PP TEAMVsNÉT VIỆT 19/317:006
2-5XÍ NGHIỆP ĐMSG 1VsTNT9/39:007
3-4NÉT VIỆT  2VsNĂNG KHIẾU TDTT9/39:008
1-5MAI GIAVsTNT9/311:007
2-3XÍ NGHIỆP ĐMSG 1VsNÉT VIỆT  29/311:008
1-4MAI GIAVsNĂNG KHIẾU TDTT9/313:007
5-3TNTVsNÉT VIỆT  29/313:008
1-3MAI GIAVsNÉT VIỆT  29/315:007
4-2NĂNG KHIẾU TDTTVsXÍ NGHIỆP ĐMSG 19/315:008
1-2MAI GIAVsXÍ NGHIỆP ĐMSG 19/317:007
4-5NĂNG KHIẾU TDTTVsTNT9/317:008

Không có mô tả ảnh.

Lịch thi đấu giải bóng bàn Nữ Hoàng TABB 2019
5 (100%) 1 Đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here