Nguyễn Khoa Diệu Khánh

Năm sinh : 04/03/1998 ; Đơn vị : Ninh Thuận

(Kích đúp vào khung ảnh để xem ảnh Full Size)

Bài viết có sử dụng tư liệu ảnh của anh Hùng Hà Nội và anh Nghĩa FBI

Nguyễn Khoa Diệu Khánh
3 (60%) 7 Đánh giás